Stypendium pod choinkę 2022

Grafika reklamująca nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Stypendium pod choinkę

To wyjątkowe wyróżnienie dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają sukcesy (naukowe, sportowe, artystyczne i inne), uczestniczą w projektach i wydarzeniach promujących naszą Uczelnię, popularyzują naukę, angażują się w akcje społeczne i działalność charytatywną. Laureaci wyłaniani są spośród nadesłanych zgłoszeń, a wyboru dokonuje kapituła pod przewodnictwem Prorektora ds. Studenckich. Termin zgłaszania kandydatur: 12 października – 2 listopada 2022 roku w formie elektronicznej na adres: eventy@pw.edu.pl

Więcej informacji i regulamin na stronie PW (link »)
Środki na stypendia pochodzą z funduszy zebranych podczas uczelnianego Kiermaszu Świątecznego, który w tym roku odbędzie się na początku grudnia.