Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny dla uczniów szkół średnich - siódma edycja

Dnia 15 listopada 2022 rusza już siódma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich, realizowana przez Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej.

Pierwsze dwa etapy konkursu będą przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej: https://konkurspoligrafia.mt.pw.edu.pl
Trzeci etap konkursu odbędzie się w Zakładzie Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie. 

Laureaci i wyróżnieni finaliści, łącznie do 20 osób, uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej, poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i będą realizowane od roku akademickiego 2023/2024.

Harmonogram konkursu:

  • 15 listopada 2022 r. o godz. 12:00 – rozpoczęcie pierwszych dwóch etapów konkursowych,
  • 15 grudnia 2022 r. o godz. 24:00 – zakończenie pierwszego i drugiego etapu konkursowego,
  • 15 marca 2023 r. o godz. 12.00 etap finałowy w ZTP.

Osoby zakwalifikowane do finału zostaną zaproszone za pośrednictwem poczty elektronicznej do wzięcia w nim udziału, nie później niż w terminie do 15 stycznia 2023 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej konkursu: https://konkurspoligrafia.mt.pw.edu.pl

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 22 831 09 53; 635 59 13; 22 234 33 66.
Zapytania można również przesyłać na adres e-mail sekretariatu Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii: sip@wip.pw.edu.pl
Dane kontaktowe znajdują się również na stronie: https://www.mt.pw.edu.pl/poligrafia

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną konkursu: https://konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl/