Termin złożenia pracy dyplomowej na studiach II stopnia