Współpraca

Współpraca ITW z przemysłem i różnego rodzaju ośrodkami pozauczelnianymi. Współpraca ITW z przemysłem to nie tylko wspólne projekty naukowo-badawcze ale także usługi wdrożeniowe i konsultingowe. Współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi opisano w zakładce Nauka i badania.

Współpraca z przedsiębiorstwami

BECKHOFF Sp. z o.o.

WIP PW - Beckhoff

Dnia 21 stycznia 2021 r. na Wydziale Inżynierii produkcji Politechniki Warszawskiej został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Beckhoff Automation Sp. z o.o. a Wydziałem Inżynierii Produkcji PW.

Podpisanie listu intencyjnego wyraża podjęcie współdziałania w zakresie realizacji innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych oraz staży i praktyk dla studentów naszego Wydziału w firmie Beckhoff Automation Sp. z o.o. Inicjatywa ta pozwoli połączyć naukę z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu automatyki. Ambitni Studenci z Wydziału Inżynierii Produkcji będą mogli rozwijać swoje aspiracji pod opieką doświadczonych ekspertów z firmy Beckhoff.

Firma Beckhoff w swoim portfolio posiada nowoczesne rozwiązania bazujące na niezwykle wydajnej technologii sterowania opartej na komputerach PC oferując szeroki zakres produktów w dziedzinie IPC, I/O, silników i napędów oraz oprogramowania sterującego. Beckhoff, jeden z liderów rynku technologicznego, szczególnie w dziedzinie automatyzacji opartej na oprogramowaniu posiada kompleksowy zakres technologii aplikacyjnych, począwszy od komunikacji przemysłowej, sterowników PLC i ruchu, aż po przetwarzanie obrazu i sztuczną inteligencję.

Firmy zatrudniające naszych absolwentów

Beckhoff

Beckhoff Automation Sp. z o.o.

Böttcher Polska Sp. z o.o.

Böttcher Polska Sp. z o.o.

Drukarnia wydawnicza

Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca S.A.

dupont

DuPont Poland Sp. z o.o.

GF Machining Solutions

GF Machining Solutions Sp. z o.o.

Heidelberg

Heidelberg Polska Sp. z o.o. 

Hubergroup

Hubergroup Polska Sp. z o.o.

Koenig i Bauer

Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o.

lotos poligrafia

Lotos Poligrafia Sp. z o.o.

Quad-Graphics Europe

Quad/Graphics Europe Sp. z o. o.

siemens

Siemens Sp. z o.o.

sunchemical

SunChemical Sp. z o.o.

xerox

Xerox Polska Sp. z o.o.

KUKA