Studia podyplomowe i szkolenia

W ramach Instytutu Technik Wytwarzania prowadzone są różne rodzaju szkolenia i studia podyplomowe. Współczesny proces dydaktyczny musi wychodzić naprzeciw potrzebom przemysłu. Dzięki takiemu podejściu oferujemy ciekawą ofertę szkoleniową umożliwiającą zdobywanie i doskonalenie posiadanych umiejętności technologicznych podpartych niezbędną wiedzą.

Studia podyplomowe