Oferta prac dyplomowych i przejściowych IMIP

Oferta prac dyplomowych i przejściowych realizowanych przez poszczególne zakłady wchodzące w skład Instytutu Mechaniki i Poligrafii.

Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej

- propozycje tematów prac dyplomowych inżynierskich (PDF)

- propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich (PDF)

- propozycje tematów prac przejściowych inżynierskich (PDF)

Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia

- propozycje tematów prac dyplomowych inżynierskich (PDF)

- propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich (PDF)

- propozycje tematów prac przejściowych inżynierskich (PDF)

Zakład Technologii Poligraficznych

- propozycje tematów prac dyplomowych inżynierskich (PDF)

- propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich (PDF)

- propozycje tematów prac przejściowych inżynierskich (PDF)

 

Rejestracja tematu pracy dyplomowej inżynierskiej, magisterskiej oraz prac przejściowych.

  1. Student po uzgodnieniu z promotorem/opiekunem tytułu i zakresu pracy wypełnia formularz FOR-PD, drukuje go w 2 egzemplarzach i podpisuje.
  2. Promotor/opiekun potwierdza tytuł pracy, wyraża zgodę na jej prowadzenie i uzyskuje akceptację kierownika zakładu.
  3. Promotor/opiekun niezwłocznie przekazuje formularz w wersji elektronicznej (skan) do sekretariatu Instytutu w celu rejestracji pracy w APD bądź rejestrze wewnętrznym.
  4. Niniejszą kartę należy dołączyć do pracy (również w wersji elektronicznej w systemie APD).

Tematy prac dyplomowych rejestrowane są w Archiwum Prac Dyplomowych. Tematy prac przejściowych rejestrowane są w rejestrze wewnętrznym Instytutu.

Karta pracy dyplomowej/ Formularz FOR-PD (DOC)

Zarządzenie Dziekana 5/2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie wprowadzenia formularza karty rejestracji tematu prac dyplomowych i przejściowych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (PDF)