Instytut

Zakłady wchodzące w skład Instytutu Mechaniki i Poligrafii oraz specjalności realizowane w ramach studiów I i II stopnia

W skład Instytutu Mechaniki i Poligrafii wchodzą trzy zakłady:
Zakład Technologii Poligraficznych
Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej
Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia

Oferta badań Instytutu Mechaniki i Poligrafii z podziałem na poszczególne zakłady »

Obecnie w ramach IMiP prowadzone są następujące specjalności:
• Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji studia stacjonarne inżynierskie, I stopnia
• Technologia Poligraficzna studia stacjonarne inżynierskie I stopnia oraz magisterskie II stopnia
• Uzbrojenie studia stacjonarne inżynierskie I stopnia