Struktura

Dyrekcja oraz zakłady wchodzące w skład Instytutu Mechaniki i Poligrafii

Dyrektor Instytutu Mechaniki i Poligrafii

dr hab. inż. Cezary Senderowski, prof. uczelni

Gmach Nowy Technologiczny, pok. 206 i 201
tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 65 lub 83 62
e-mail: cezary.senderowski@pw.edu.pl

 

Sekretariat

lic. Edyta Bereza
mgr Marzena Rudaś

Gmach Nowy Technologiczny, pok. 206
tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 65
e-mail: edyta.bereza@pw.edu.pl oraz imip.wmt@pw.edu.pl

 

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr inż. Janusz Domański

Gmach Nowy Technologiczny, pok. 206
tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 65
e-mail: janusz.domanski@pw.edu.pl

 

Zastępca dyrektora ds. naukowych

dr inż. Ewa Bednarczyk

Gmach Nowy Technologiczny, pok. 318
tel. wew.: (22) 234 + wew: 86 67
e-mail: ewa.bednarczyk@pw.edu.pl

 

Skład Instytutu Mechaniki i Poligrafii: