Projekty

Lista projektów realizowanych w Instytucie Mechaniki i Poligrafii w latach 2017-2021

Lp. Numer projektu  Kierownik projektu Tytuł projektu  Przyznana kwota Okres realizacji
Typ projektu - BADAWCZE
1 POIR.04.01.04-04-00-0065/16-00 [503/00099/1101]  dr hab. inż. Georgij Petriaszwili Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem MultiDot – nowatorskiej i przełomowej dla branży poligraficznej technologii rasteryzacji obrazu wykorzystywanej dla procesów drukowania 555 282,00 01.06.2017-31.03.2019
2 UMO-2013/11/D/ST8/03371  [505/00597/1101] dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska Poliglicerole jako nowoczesne związki przyjazne środowisku poprawiające zwilżalność podłoża z tworzyw sztucznych 483 200,00 26.08.2014-25.02.2018
3 DOB-BI08/05/01/2016  [513/00457/1101] prof. dr hab. inż. Mieczysław
Kaczorowski
(do 13.03.2019 r.)
dr inż. Paweł Skoczylas
(od 14.03.2019 r.)
Opracowanie i wykonanie demonstratorów technologii krytycznych elementów do nowej generacji amunicji czołgowej 120 mm 5 137 500,00 14.12.2016-13.06.2021
4 UMO-2017/25/N/ST7/02334  [505/00811/1101] dr inż. Yanfei Lu Modelowanie i badanie efektu mechanicznych obciążeń cyklicznych na procesy gojenia i regeneracji wspomagane materiałami kościozastępczymi 89 800,00 15.02.2018-14.02.2021
5 UMO-2017/27/N/ST7/01490  [505/00820/1101] dr inż. Ewa Bednarczyk Nowy model bio-mechaniczny wzrostu osteofitów podczas oseartozy 120 100,00 13.06.2018-12.06.2021
6 RPMA.01.02.00-14-7599/17  [503/00119/1101] dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. uczelni Zestaw Wspomagania Rehabilitacji Ruchowej (ZWRR) 128 000,00 01.02.2017-31.08.2019
7 PANDA2/13/2016  [514/00108/1101]   Program wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej PANDA2 140 154,40 19.06.2017-31.12.2020
8 TECHMATSTRATEG 2/410049/12/NCBR/2019  [513/00548/1101]  dr hab. inż. Mariusz Magier Nowoczesne stopy na bazie żelaza i na bazie miedzi przeznaczone do wytwarzania wyrobów o projektowanej strukturze i właściwościach z zastosowaniem technologii przyrostowej 1 500 000,00 01.01.2020-31.12.2022
           8 154 036,40