Informujemy, że na naszym Wydziale rozpoczęła się rekrutacja
na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
na specjalnościach

Biomechanika inżynierska

studia stacjonarne magisterskie, II stopnia
oraz

Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji

studia stacjonarne inżynierskie, I stopnia
(wybór specjalności odbywa się przed 5 semestrem studiów)

Dane do kontaktu

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Produkcji
Instytut Mechaniki i Poligrafii
Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej
02-524 Warszawa
ul. Narbutta 85

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8465
fax: 022 849 42 80
e-mail: imip@wip.pw.edu.pl