VII edycja Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich

Dnia 15 grudnia 2022 zakończył się pierwszy i drugi etap VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla Uczniów Szkół Średnich.
Tegoroczna edycja, wzorem tych z lat ubiegłych, również cieszyła się ogromnym powodzeniem. Wzięło w niej udział 959 osób. Do finału dostały się 53 osoby.

Finał odbędzie się 15 marca 2023 o godz. 12:00 w budynku ZTP.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną konkursu: https://konkurspoligrafia.mt.pw.edu.pl

Laureaci i wyróżnieni finaliści, łącznie do 20 osób, uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej, poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i będą realizowane od roku akademickiego 2023/2024.

Harmonogram konkursu:

  • 15 listopada 2022 r. o godz. 12:00 – rozpoczęcie pierwszych dwóch etapów konkursowych,
  • 15 grudnia 2022 r. o godz. 24:00 – zakończenie pierwszego i drugiego etapu konkursowego,
  • 15 marca 2023 r. o godz. 12.00 etap finałowy w ZTP.

Osoby zakwalifikowane do finału zostaną zaproszone za pośrednictwem poczty elektronicznej do wzięcia w nim udziału, nie później niż w terminie do 15 stycznia 2023 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej konkursu: https://konkurspoligrafia.mt.pw.edu.pl

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 22 831 09 53; 635 59 13; 22 234 33 66.
Zapytania można również przesyłać na adres e-mail sekretariatu Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii: ztp.wmt@pw.edu.pl
Dane kontaktowe znajdują się również na stronie: https://www.mt.pw.edu.pl/poligrafia

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną konkursu: https://konkurspoligrafia.mt.pw.edu.pl