Inne postępowania

Postępowania nie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Zaproszenie do składania ofert na:

Aktualne

Dostawa odzieży ochronnej i artykułów bhp dla pracowników technicznych WIP 

Dostawa materiałów biurowych dla WIP

Świadczenie cyklicznych usług cateringowych dla WIP

Usługa zakwaterowania i wyżywienia studentów PW 

Archiwalne