Inne postępowania

Postępowania nie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Zaproszenie do składania ofert na:

Aktualne

Dostawa mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem dla Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji PW

Dostawa materiałów eksploatacyjnych 

Publikacja 30 artykułów naukowych prezentowanych na konferencji FiMM2019

Archiwalne