Dziekanat ds. Studenckich

Prodziekan ds. studenckich: dr inż. Robert Biernacki

Przewodniczący Komisji Stypendialnej: dr inż. Jerzy Jakubowski

Pracownicy: Patrycja Piotrowska, Kamila Ceran

dziekanat.soc@wip.pw.edu.pl - wszyscy studenci w sprawach socjalnych i bytowych

Telefon: (22) 234 82 54

international@wip.pw.edu.pl - International Office

Telefon: (22) 234 82 28

 

Godziny pracy Dziekanatu ds. Studenckich (pok. NT127)

Poniedziałek: 10:00-15:00 
Wtorek: 10:00-12:00 
Środa: 10:00-15:00 
Czwartek: NIECZYNNY 
Piątek: 10:00-12:00; 

Wybrane dni zjazdowe dla studentów niestacjonarnych:
 Piątek: 15:00-17:00
Sobota: 10:00-14:00

.

·       23-24 lutego 2018 r.

·       16-17 marca 2018 r.

·       06-07 kwietnia 2018 r.

·       20-21 kwietnia 2018 r.

·       11-12 maja 2018 r.

·       25-26 maja 2018 r.

·       08-09 czerwca 2018 r.

 

Godziny przyjęć Prodziekana ds. Studenckich dr inż. Roberta Biernackiego:

Najbliższe terminy konsultacji:

19.06.2018 – wtorek – 15.00 – 17.15
20.06.2018 – środa – 12.00 – 14.15
22.06.2018 – piątek – konsultacje odwołane
25.06.2018 – poniedziałek – 11.00 – 12.15
26.06.2018 – wtorek – 15.00 – 17.15
27.06.2018 – środa – 11.00 – 12.15
Urlop
09.07.2018 – poniedziałek – 11.00 – 13.15
12.07.2018 – czwartek – 11.00 – 13.15
Od 27.07.2018 - Urlop

e-mail: robert.biernacki@pw.edu.pl

 

Co można załatwić w Dziekanacie ds. Studenckich (NT 127):

•             Wszelkiego rodzaju zaświadczenia (np. do kredytu studenckiego, ZUS, anglojęzyczne itp.)

•             Uzyskanie informacji dotyczących stypendiów, zapomóg, kwaterunku, ubezpieczeń, rekrutacji wydziałowej

•             Składanie wniosków o zapomogi, stypendia o charakterze socjalnym oraz stypendiów rektora dla najlepszych studentów

•             Odbiór decyzji stypendialnych

•             Składanie wniosków o zakwaterowanie w domach studenckich

•             Ubezpieczenie studentów po 26 r. ż. w NFZ

•             Skierowania na badania lekarskie

•             Podpisywanie porozumień i skierowań na praktyki (Prodziekan ds. Studenckich)

•             Składanie podań do Prodziekana ds. Studenckich (od kół naukowych, preliminarzy, odwołania i inne dot. spraw socjalno-bytowych studentów)

•             Podbijanie obiegówki (osoby, które nie korzystały z domu studenckiego PW)

•             Składanie ankiet oceniających wykładowców

.

.

.

International Office pok. 127

international@wip.pw.edu.pl

Telefon: (22) 234-82-28

Godziny przyjęć studentów:

Poniedziałek: 10:00-12:00

Środa: 10:00-12:00