Dziekanat ds. Studenckich

Prodziekan ds. studenckich: dr inż. Robert Biernacki

Przewodniczący Komisji Stypendialnej: dr inż. Jerzy Jakubowski

Pracownicy: Małgorzata Ciepłowska, Kamila Ceran

dziekanat.soc@wip.pw.edu.pl - wszyscy studenci w sprawach socjalnych i bytowych

Telefon: (22) 234 82 54

Godziny otwarcia Dziekanatu ds. Studenckich w semestrze letnim 2016/17:

poniedziałek 10.00-15.00
wtorek 10.00-12.00
środa 10.00-15.00
czwartek nieczynne
piątek 10.00-12.00, 15.00-17.00*
sobota 10.00-14.00*
niedziela nieczynne
-------------------------------------
*czynne w wybrane zjazdy zaocznych

Dyżury Dziekanatu ds. Studenckich w soboty zjazdowe dla studentów zaocznych:

24-25 lutego 2017 r.
10-11 marca 2017 r.
24-25 marca 2017 r.
7-8 kwietnia 2017 r.
21-22 kwietnia 2017 r.
12-13 maja 2017 r.
26-27 maja 2017 r.
9-10 czerwca 2017 r.

 

Co można załatwić w Dziekanacie ds. Studenckich (NT 127):

•             Wszelkiego rodzaju zaświadczenia (np. do kredytu studenckiego, ZUS, anglojęzyczne itp.)

•             Uzyskanie informacji dotyczących stypendiów, zapomóg, kwaterunku, ubezpieczeń, rekrutacji wydziałowej

•             Składanie wniosków o zapomogi, stypendia o charakterze socjalnym oraz stypendiów rektora dla najlepszych studentów

•             Odbiór decyzji stypendialnych

•             Składanie wniosków o zakwaterowanie w domach studenckich

•             Ubezpieczenie studentów po 26 r. ż. w NFZ

•             Skierowania na badania lekarskie

•             Podpisywanie porozumień i skierowań na praktyki (Prodziekan ds. Studenckich)

•             Składanie podań do Prodziekana ds. Studenckich (od kół naukowych, preliminarzy, odwołania i inne dot. spraw socjalno-bytowych studentów)

•             Podbijanie obiegówki (osoby, które nie korzystały z domu studenckiego PW)

•             Składanie ankiet oceniających wykładowców