Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału oraz opiekun studentów anglojezycznych

mgr Małgorzata Zalewska-Traczyk
malgorzata.traczyk@pw.edu.pl
112 ST