Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWIR PAN) wraz Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają Absolwentów do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

Do Konkursu można zgłaszać prace, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2015 i 2016.
Przewidziane nagrody:

  • I miejsce - 5 000 zł
  • II miejsce - 3 000 zł
  • III miejsce - 2 000 zł

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 marca 2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie:
http://www.irwirpan.waw.pl/494/oferta-edukacyjna/konkurs-na-prace-magisterska