Rekrutacja

Wydział Inżynierii Produkcji prowadzi nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne zgodnie z zasadami obowiązującymi dla całej Politechniki Warszawskiej.

Studia stacjonarne (dzienne)

są studiami bezpłatnymi, dokładniej opłacane są z podatków obywateli, i wymagają zaangażowania studentów w pełnym wymiarze czasu.

Studia niestacjonarne (zaoczne)

są przeznaczone przede wszystkim dla osób pracujących zawodowo i są to studia płatne. Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się w piątki, soboty i niedziele. 

W każdym z tych rodzajów prowadzone są studia:

  • I stopnia (dla osób po maturze) dające tytuły inżyniera,
  • II stopnia (dla osób z dyplomem studiów I stopnia) dające tytuł magistra,
  • III stopnia (dla osób z dyplomem magistra) dające stopień naukowy doktora. 

Studia II stopnia w języku angielskim są prowadzone jako studia stacjonarne. Studenci tych studiów wnoszą opłatę wyrównującą koszty zajęć prowadzonych w języku obcym.

Aktualne i szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przyjęć na studia na Politechnice Warszawskiej, dostępne są w informatorze dla kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej oraz w komisjach rekrutacyjnych:

Kontakt:

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Biuro ds. Przyjęć na Studia i Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1, pok. 66
tel. 022-629-60-70, 022-234-74-12, fax. 022-234-74-29

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

dr inż. Robert Biernacki

Dziekanat ds. Studenckich

pok. NT 127.

tel.: (22) 234-8254

e-mail: dziekanat.soc@wip.pw.edu.pl

Studia stacjonarne II stopnia

Terminarz na rok akad. 2017/2018

Składanie dokumentów

Kompletne dokumenty można składać w:

Wymagane dokumenty

Przeczytaj UWAŻNIE !!!

English version

Studies at WUT

 Faculty of Production Engineering offers the following programmes in English at graduate level:

- Global Production Engineering and Management

GPEM studies

Schedule for the academic year 2017/2018

List of dates in action for admission to full-time secondary education in the academic year 2017/2018: