Oferta studiów

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji są realizowane w systemie trójstopniowym, wzorowanym na rozwiązaniach stosowanych w wiodących ośrodkach akademickich Europy i Stanów Zjednoczonych.

Cechami charakterystycznymi trójstopniowego systemu studiów jest ich podział na następujące rodzaje:

 • I stopień: studia inżynierskie,
 • II stopień: studia magisterskie,
 • III stopień: studia doktoranckie.

Rekrutacja na każdy ze stopni odbywa się niezależnie, co oznacza, że kandydaci na II i III stopień mogą rekrutować się z Politechniki Warszawskiej, jak i z innych uczelni zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

 

Na Wydziale Inżynierii Produkcji prowadzone są następujące rodzaje studiów:

 

Studia I stopnia/inżynierskie (student otrzyma dyplom inżyniera)

Inżynierskie dzienne (stacjonarne, 7 semestrów)

 1. Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych - bez specjalności
 2. Mechanika i Budowa Maszyn w specjalnościach:
  • Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji (Opis)
  • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych
  • Konstrukcja i produkcja broni i amunicji
  • Projektowanie i modelowanie procesów technologicznych
  • Techniki wytwarzania
 3. Papiernictwo i Poligrafia w specjalnościach:
  • Technologia poligrafii
  • Eksploatacja maszyn poligraficznych
 4. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  w specjalnościach:
  • Informatyczne systemy zarządzania
  • Inżynieria procesów produkcyjnych
  • Systemy CAD-CAM
  • Zarządzanie produkcją

Inżynierskie zaoczne (niestacjonarne, 8 semestrów)

 1. Mechanika i Budowa Maszyn w specjalności:
  • Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji (Opis)
  • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych
  • Konstrukcja i produkcja broni i amunicji
  • Projektowanie i modelowanie procesów technologicznych
  • Techniki wytwarzania
 2. Papiernictwo i Poligrafia w specjalnościach:
  • Technologia poligrafii
  • Eksploatacja maszyn poligraficznych
 3. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w specjalnościach:
  • Informatyczne systemy zarządzania
  • Inżynieria procesów produkcyjnych
  • Systemy CAD/CAM
  • Zarządzanie produkcją

 

Studia II stopnia/magisterskie (student otrzyma dyplom magistra)

Magisterskie dzienne (stacjonarne, 4 semestry)

 1. Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych w specjalnościach:
  • Automatyzacja procesów wytwórczych
  • Elastyczne systemy wytwarzania
 2. Mechanika i Budowa Maszyn w specjalnościach:
  • Biomechanika inżynierska (Opis)
  • Komputerowe metody projektowania maszyn i procesów technologicznych
  • Obrabiarki CNC
  • Technologie metali i tworzyw sztucznych
  • Uzbrojenie
 3. Papiernictwo i Poligrafia(*3 semestry) w specjalności:
  • Technologia poligrafii
 4. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w specjalnościach:
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej (w języku polskim)
  • Global Production Engineering and Management (w języku angielskim) 

Magisterskie zaoczne (niestacjonarne, 4 semestry)

 1. Mechanika i Budowa Maszyn w specjalnościach:
  • Komputerowe metody projektowania maszyn i procesów technologicznych
  • Obrabiarki CNC
  • Technologie metali i tworzyw sztucznych
  • Uzbrojenie
 2. Papiernictwo i Poligrafia w specjalności:
  • Technologia poligrafii
 3. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w specjalności:
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej

 

Studia III stopnia/doktoranckie (studia 4-letnie, doktorant otrzyma dyplom doktora nauk technicznych)

Informacje o studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW

 

Studia Podyplomowe