KIERUNKI STUDIÓW i specjalności na WIP PW

Studia stacjonarne II stopnia >>

Studia niestacjonarne II stopnia >>

Studia niestacjonarne I stopnia >>

! Więcej informacji >> !

Kandydaci na studia II stopnia aplikujący na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn składają deklarację wyboru specjalności.