! WAŻNE ! o Legitymacjach i Ślubowaniu - os. przyjęte na st. I stopnia

!!! WAŻNE !!!

.
************

PŁATNOŚĆ ZA LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ MUSI ZOSTAĆ ZREALIZOWANA DO DN. 6 WRZEŚNIA 2019 R. (wpłatę należy wnieść kilka dni wcześniej - czas realizacji przelewu zależy od banku) - dotrzymanie podanego terminu wpłaty jest warunkiem otrzymania legitymacji w dn. 1 października 2019 r.
.
Informacja o Inauguracji 2019/2020 na WIP PW >>
.
************
Studentami zostaniecie Państwo po podpisaniu Ślubowania - niedopełnienie tej formalności będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia roku akademickiego 2019/2020.
.
************
Płatność za elektroniczną legitymację studencką:
Kandydaci wnoszą opłaty na indywidualne konta bankowe. Za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej opłata wynosi 22 zł.
Informacja o indywidualnych numerach kont jest dostępna pod
adresem: https://usosweb.usos.pw.edu.pl - studenci pierwszego roku studiów I stopnia mogą sprawdzić, czy zostali już zarejestrowani w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów (nie wcześniej niż w drugiej połowie sierpnia), w sekcji Stan rekrutacji. Po rejestracji w systemie USOS należy wybrać w sekcji: Dla studentów -> rozliczenia
W celu zalogowania się do serwisu należy podać:
·        login (numer PESEL lub e-mail),
·        dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy.
W tytule przelewu należy wprowadzić następujące informacje:
·        nazwisko i imię,
·        numer indeksu (jest to "Numer albumu" podany w zakładce "MÓJ USOSWEB" - w polu "INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU"),
·        cel wpłaty.