Finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich

W III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich realizowanego przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej wzięło udział ponad 700 uczniów z 34 szkół z całej Polski.

W finale III edycji konkursu wzięło udział 25 osób z 8 szkół, spośród których wyłoniono 11 finalistów. Uzyskali oni uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia, poza normalną procedurą konkursową.

 

Większość tegorocznych uczniów biorących udział w finale konkursu to uczniowie klas trzecich, którzy stanowili 70% ogółu osób zakwalifikowanych do finału, oprócz nich 26% to maturzyści i 3% – uczniowie klas drugich. Tegoroczni finaliści to: 7. uczniów klas trzecich (64%), 4. uczniów z klas maturalnych (36%), którzy uzyskują uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia, poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Pełna lista finalistów III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dostępna na oficjalnej stronie konkursu