Ustawa 2.0 - debata oraz konsultacje społeczne na temat ustawy o szkolnictwie wyższym

W dniach 10-11 października 2017 r. w CZIiTT PW odbędzie się debata oraz konsultacje społeczne na temat ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. ustawy 2.0.

Więcej informacji i rejestracja na stronie CZIiTT

Zapraszamy na spotkanie dotyczące wprowadzenia zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej Ustawą 2.0, podczas którego będą prowadzone konsultacje społeczne.
Celem spotkania jest przybliżenie treści ustawy osobom zainteresowanym, a także zebranie Państwa opinii dotyczących wprowadzanych zmian.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Rejestracja obowiązkowa: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/743599?lang=pl
Data: wtorek i środa, 10 i 11 października, godz. 17.00-19.00

Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW Sala. 4.04
Seminarium koordynowane jest przez Dział Badań i Analiz  oraz Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT PW.